دسترسی سریع

اخبار مهم

جهش تولید و رفع موانع تولید همراه با جهش کیفی اثربخشی پایدار دارد

دکتر اسلام پناه در جلسه شورای عالی استاندارد که امروز با حضور رییس جمهور برگزار شد گفت: سازمان ملی استاندارد وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماع از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است.
وی با اشاره به مرجعیت رسمی و حاکمیتی سازمان ملی استاندارد ایران که زیر نظر مستقیم رییس جمهوری اداره می شود گفت: این سازمان عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید، وارد یا صادر می‌شود.
دبیر شورای عالی استاندارد با بیان اینکه این سازمان طبق قانون مرجعیت نظارتی کلان و حاکمیتی بر مقوله کیفیت در کشور را عهده دار است افزود:  کیفیت کالا و خدمات یک مفهوم چند بعدی است که تأثیرات مهمی بر اقتصاد، اجتماع، رضایتمندی عمومی ، محیط زیست، ایمنی، سلامت، فرهنگ و کیفیت زندگی دارد. 
 رییس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با بیان اینکه توليد به عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم رشد اقتصادي درون‌زا باعث ايجاد ارزش افزوده و درآمد زيادي می شود، گفت: هيچ فرآيندي همچون توليد نمي‌تواند منجر به ايجاد اشتغال و توانمندسازي اجتماعي شود. 
وی در ادامه با بیان اینکه جهش توليد به معنای ايجاد و گسترش مشاغل جديد با تخصص‌هاي متنوع خواهد بود اظهار داشت: پژوهش‌ها نشان داده است كه جهش توليد نه‌تنها با رويه‌هاي ناتوانمند‌سازي عمومي مقابله كرده و قدرت خريد و انعطاف مردم در برابر فشار تورمي را افزایش مي‌دهد بلكه خود به طور مستقيم باعث كاهش تورم مي‌شود. 
دکتر اسلام پناه در همین زمینه افزود: جهش توليد همچنين باعث جهش درآمدهاي مالياتي دولت نيز مي‌شود و اين موضوع، دست دولت در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و افزايش خدمات اجتماعي به ویژه براي اقشار آسيب‌پذير را باز مي‌كند.
 دکتر اسلام پناه منظور از تولید را تولید با کیفیت و رقابتی دانست و گفت:  این موضوع مهم، مورد تأکید رهبر معظم وحکیم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) می باشد به طوری که معظم له در بیانات خود در جمع تولید کنندگان در سال 1399 مفهوم جهش کیفتی را مطرح می کنند و می فرمایند: «مسئله بعدی مسئله‌ی جهش کیفیتی است که اشاره کردیم؛ این هم یک اصل مهم است. اگر ما جهش کمّی داشته باشیم، [امّا] جهش کیفی نداشته باشیم، پیش نخواهیم رفت».    اگر جهش کیفی وجود نداشته باشد، در بحث مصرف داخلی هم درمی مانیم؛ یعنی مصرف‌کننده‌ی داخلی وقتی دید که محصول داخلی کیفیّت ندارد، به ‌طور طبیعی کشانده می شود به سمت محصول خارجی؛ به عبارت دیگر جهش تولید زمانی اثربخشی اقتصادی دارد که همراه با جهش کیفیتی باشد.

 🔸    کالا و خدمات با کیفیت، ابزار های موثر زندگی اجتماعی هستند 
دکتر مهدی اسلام پناه با بیان اینکه سطح کیفیت کالا و خدمات بر رضایتمندی اجتماعی واعتماد عمومی اثر مستقیم دارد گفت : یکی از مهمترین شاخص های میزان رضایتمندی عمومی، کیفیت خدمات ارائه شده است و در صورتیکه خدمات ارائه شده کیفیت بالاتری داشته باشند، رضایتمندی شهروندان بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات با ویژگی های متعالی کیفی، هدف هر نظام استانداردی است، افزود:  خدمات مهمی چون خدمات شهری، مالی، درمانی، سلامت، بانکی، بیمه ای، آموزشی، گردشگری و از این قبیل به طور مستقیم با شئون زندگی مردم جامعه ارتباط دارد. 
دکتر اسلام پناه در همین زمینه افزود: استاندارد سازی بومی خدمات با تعیین الزامات و ویژگی های کیفی روزآمد و به روز رسانی مستمر آن مبتنی بر عواملی چون رشد فناوری و تغییر انتظارات از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است.
وی  وجود كالاهاي ايمن در بازار هر كـشور را لازمـه سـلامت و رفـاه عمـومي شـهروندان آن كشور دانست و گفت: در همین راستا حق ايمني و برخورداري از محصولات ايمن در زمره حقـوق بـشر و حقـوق بنيادين هر مصرف كننده به شمار مي رود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اهميـت فـوق العـاده حـق ايمنـي، در قـوانين حمايت از مصرف كننده اظهار داشت:  توجه ويژه اي بـه ايـن حق شده و تمهيدات مختلفـي بـراي تـضمين رعايـت آن از سـوي عرضـه كننـدگان اعـم از توليدكننده و توزيع كننده پيش بيني شده است. 
دبیر شورای عالی استاندارد حق ايمني را مثال بـارز حقـوق پـيشگيرانـه يـا بازدارنـده مـصرف كننـدگان دانست و افزود: نقش اين حق جلوگيري از توليد كالاهاي غيرايمن و زيان بار به جـسم و امـوال مصرف كنندگان مي باشد. 
وی با بیان اینکه رعایت حق ایمنی در مرحله توليـد كالاسـت ادامه داد: یکی از مهم ترین ساز و کارهای مرتبط با حق ایمنی و محصولات ایمن، نظام استاندارد کارآمد و موثر است. 

🔸   کالا و خدمات دارای الزامات کیفی از مهمترین عوامل موثر بر سلامت اجتماع هستند.
دکتر اسلام پناه وجود یک نظام استاندارد ساختاری موثر و کارآمد برای تدوین استانداردها ، نظارت بر اجرا و ارزیابی کیفی را تضمین کننده سلامت جامعه دانست که در خصوص مواد غذایی تولید داخل و وارادات هم صادق است.
دکتر اسلام پناه سپس گفت : سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون، مسئول  نظارت بر کیفیت تولید مواد غذایی داخلی و نظارت بر ورود مواد غذایی با کیفیت از خارج از کشور و غذا نیز یعنی یکی از مهمترین عوامل سلامت عمومی است که در قانون نیز به آن تاکید شده است.

🔸  کالاهای مصرفی با باورهای فرهنگی جامعه مرتبط باشد 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه لباس، غذا و موارد مشابه از مسائل فرهنگی هر اجتماع اثر مستقیم می پذیرند گفت: کالا و خدمات با رعایت کامل قوانین دین مبین اسلام مورد انتظار مردم است. 
این انتظار در بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر هم صدق می کند. 
وی موضوع حلال کالاها و خدمات را یکی از مهمترین مصادیق این مهم دانست و گفت: طبق تبصره 2 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به‌منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی بر اجرای آن نظارت کند که این موضوع نشان دهنده نقش آفرینی یک نظام استاندارد موثر و کارآمد در نظارت بر ادای حق و انتظارات دینی و فرهنگی جامعه است.

🔸   استاندارد ها تضمین رعایت اصول مسائل محیط زیستی در تولید کالا و ارایه خدمات باشد
وی با اشاره به ماده 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد افزود:  سازمان ملی استاندارد طبق این قانون می‌تواند با تصویب شورای‌عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید. 
  وی با اشاره به اینکه برخی محصولات مصرف انرژی ، وجود پسماند، آلایندگی و مواد اولیه تجدید ناپذیر و...به صورت مستقیم محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهند گفت: وظایف تخصصی و کارآمد نظام استاندارد از جنبه نظارتی می تواند در احقاق حق محیط زیستی مردم نقش آفرین باشد.
دکتر اسلام پناه ، تدوین و به روز رسانی استانداردها، بهبود روشها و سامانه‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخشهای درون و برون‌سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را از دیگر وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران برشمرد و گفت: این موضوع نیز نشان می دهد که یک نظام استاندارد کارآمد و موثر باید مباحث بومی مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی را در بازنگری و تدوین استانداردهای کالا و خدمات با دقت و به صورت تخصصی لحاظ نماید. استانداردها تعیین کننده باید و نبایدهای تولید و ارائه خدمات هستند. به ویژه در بخش خدمات از جمله خدمات مالی، گردشگری، شهری، آموزشی و غیره لحاظ کردن الزامات و مطالبات بومی (اسلامی – ایرانی) در طول زمان بر سبک و کیفیت زندگی اجتماعی مردم موثر است.