پنجشنبه 15 خرداد 1399   18:25:37
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 13 خرداد 1399 22:31:30
متون عموميبيشتر

اداره کل استاندارد و تحقات صنعتي استان کهگيلويه وبوير احمد

آدرس: ياسوج – بلوار شهيد آيت الله مطهري انتهاي بلوار استاندارد اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان کهگيلويه وبوير احمد

تلفن:80-3337578-0741

فکس:3344199-0741

تلفن گويا:3344200-0741

کد پستي:7591653631

 


.